Refund policy

REFUND PROCESS FOR ORDERS PLACED IN HUNGARY

You have 14 days from the shipping date (arrival date) of your order to return your purchase. The items must be in perfect condition.

In case of return, please follow the steps below:

1) Contact our customer service at info@flowoutfitters.hu, including your order ID and the product(s) you want to return.

2) Safely pack the product(s) you want to return, preferably in its original box / courier bag.

3) We will assign our GLS courier to your address, who will take over and return the package to us. Our courier will send you a notice before arrival. You can also request an address change by e-mail, please let us know in advance.

4) Please provide your bank account number if you purchased with Cash on delivery to allow for a possible refund. After receiving the package, we will process the refund of the products in our warehouse within 4-9 working days.

The cost of returning is HUF 990. This will be deducted from the amount refunded to you.

5) If you would like to request an exchange, we will send another package to your address after the returned package arrives.

REFUND PROCESS FOR INTERNATIONAL ORDERS:

You have 14 days from the shipping date (arrival date) of your order to return your purchase. The items must be in perfect condition.

In case of return, please follow the steps below:

1) Contact our customer service at info@flowoutfitters.hu, including your order ID and the product(s) you want to return.

2) Safely pack the product (s) you want to return, preferably in its original box / courier bag.

3) Address the package to the following location:

Flow Outfitters Return
Flowaolige KFt.
Bláthy Ottó u. 43./A102
1089 Budapest
Hungary


4) Go to the post office and send your parcel by registered mail with acknowledgement of receipt. After receiving the package, we will process the refund of the products in our warehouse within 4-9 working days.

Bear in mind that in the case of postal returns, we will not accept carriage due or payment on delivery and will not pay the delivery or return charges.

ELÁLLÁSI JOG

(ÁSZF 6. §):

6.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak – azaz a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a termék átvételétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni, az alábbiakban rögzítettek szerint.

Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja.

6.2. Az elállási jog gyakorlása az alábbiak szerint történik:
A Fogyasztó elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak az Eladó (Flow Outfitters weboldal) részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a rendelkezéseknek megfelelő időben és módon gyakorolta.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Fogyasztó elállási szándékának.

6.3. A Flow Outfitters a Vásárlói számára a Weboldalon megvásárolt Termékek vonatkozásában a rendelésben szereplő utolsó áru(k) kézhezvételétől számított 14 napon belül biztosítja az elállás jogát, az alábbi adatok megadásával:

  1. Megrendelő neve
  2. Rendelés száma

Amennyiben ezen szükséges adatokat nem kerülnek feltüntetésre az elállási nyilatkozatban, az beazonosíthatatlansága miatt elutasításra kerülhet.

6.4. A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetekben:
- olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
- olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, pl. fehérnemű.

6.5. A fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt címre visszajuttatni:

Flow Outfitters
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 43./A102

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

6.6. Pénzvisszatérítés módja: A visszatérítésre a termék érintetlenségének ellenőrzését követően, az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten kéri/ hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.